POLITYKA PRYWATNOŚCI – CDN FASHION

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma CDN Fashion z siedzibą w Łodzi przy ulicy Targowej 55. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

w związku z wykonaniem umowy sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez firmę CDN Fashion oraz świadczenia usług – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO.

związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego czyli kontaktowaniem się, aby przekazać aktualne informacje o ofertach w zakresie sprzedaży wyrobów lub świadczonych usług przez firmę, co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej z firmą w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki  polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem
+48 42 67 67 263 ext. 126  oraz e-mailem na adres sklep@cdn-fashion.com.

  1. Zebrane dane będą udostępnianie: podmiotom świadczącym usługi IT oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi firma zawarła umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
  2. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

– do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

– do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

– do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail sklep@cdn-fashion.com,  listem zwykłym na adres siedziby firmy ul.Targowa 55, Łódź, 90-323.

 

  1. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania   dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.